Syng med
Hornbækkoret


Historie

Hornbækkoret blev dannet i oktober 1951. I begyndelsen hed det "Hornbæk Motetkor", indtil det i 1976 blev omdøbt til "Hornbækkoret".

Korets første dirigent var organist Frede Andersen, som virkede frem til 1958. Herefter havde koret skiftende dirigenter bl.a. Knud Erik Christensen, fru Pabst og Niels Bekkevold. Fra 1983 blev Alex Jensen dirigent, som med et par korte pauser, fungerede frem til 1994, da Leif Christensen overtog hvervet. I 2008 kom korets nu afgåede dirigent, Helle Bredsdorff, til. Hun er i 2016 blevet afløst af organisten ved Hornbæk Kirke: Jan Reich.

Koret var oprindelig en interessegruppe i aftenskoleregi, men i 1991 blev koret en selvstændig forening med vedtægter og egen bestyrelse. Som formand valgtes Axel Gudme Knudsen, der efter nogle år afløstes af Anne Hjorth. I 2007 overtog den nu afgåede formand, Henning Pedersen, posten. Korets formand hedder nu indtil 2020 Hanne Vesthald.

I de første 25 år var korets repertoire overvejende klassisk korsang, men blev i 1976 drejet mod det mere folkelige, som det har været lige siden.

Da Alex Jensen blev leder af koret i 1983, blev korets aktiviteter mere omfattende med bl.a. sangerweekend og større korværker bl.a. Niels W. Gades "Elverskud". Endvidere fik koret besøg af et svensk kor, "Birkakoret", og øret efter var koret på genvisit i Sverige.

Koret har næsten hvert år afsluttet sæsonen med en skovtur eller sangerweekend. I de senere år har Hornbækkoret desuden holdt en årlig sangdag sammen med Tubal Kain med fælles indstudering af nye sange. Hornbækkoret har desuden afholdt koncerter (Fysiurgisk Hospital, Lille Odinshøj og andre steder) samt medvirket i den årlige høstgudstjeneste i Valby Kirke og det årlige arrangement "Syng min salme" i Hornbæk Kirke.

Hornbækkoret har deltaget i Nordisk Sang- och Musikfestival i Gällivara (Nordsverige) i 2009 og i Landskrona i 2012, hvor et stort antal kor fra de nordiske lande også deltog. I 2010 deltog koret i Bornholm Korfestival ligeledes med kor fra de nordiske lande.

I 2010 medvirkede Hornbækkoret i en TV-udsendelse om Hornbækhus Badehotel, hvor vi sang i hotellets have, på balkonen foran sejlklubben og på badestranden. hahahahaha

I 2020 har Karen Strømberg overtaget formandsposten.